1. třída - Slunečnice 

Paní učitelky: Monika Studená, Jana Švehlová
 
Dobré ráno, dobrý den, 
všechno jenom dobré přeji jen.
Dobré ráno, dobrou noc, 
všechno jenom dobré přeji moc.

Ve třídě Slunečnic se v letošním roce 2017/2018 sešla spousta malých a šikovných dětí. Navštěvuje nás jen 7 malých princezen a 19 malých princů. Jsme nejmladší děti z naší školky, je nám od 3 do 4 let. Některé děti v době nástupu do mateřské školy ještě nepřekročily hranici tří let. Vzhledem k této skutečnosti je přízpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. 

Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci dětí na chod školky na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost individuálního zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech a aktivitách v mateřské škole. 

Formou nabídky dětem předkládáme činnosti, které jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, hudebního a estetického cítění a prosociálního chování. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, měly v nás oporu, zažívaly pocit úspěchu, respektovat jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.    

Jak to u nás vypadá:

Naši třídu najdeme v prvním patře. Třída je vymalována veselými barvami a svými prostory poskytuje dostatek místa pro všechny děti a jejich aktivity. Pro děti jsme třídu letos připravily s herními koutky, které poskytují vše pro všestranný a harmonický rozvoj dětí.

V přední části najdeme prostor třídy se stolečky a židličkami. Zde svačíme, obědváme, malujeme a vyrábíme. Ve třídě se nachází centrum ateliér, centrum pokusy a objevy a centrum písek a voda. 

Centrum ateliér

Centrum pokusy a objevy

 

V druhé místnosti se nachází herna s kobercem, která slouží ke spontánním a společným hrám a aktivitám, ale také k odpočinku. 

V herně děti využívají centrum domácnost, centrum knihy a písmena, centrum dílna, centrum hudba, centrum společenské hry a centrum kostky. 

Před odpočinkem nám paní učitelky čtou krásné pohádky. Dbáme na to, aby pohádky byly čtené, aby se děti již od raného věku učily vnímat mluvené slovo a lásku ke knihám. Naše mateřská škola je zapojena do projektu "Celé Česko čte dětem", proto dětem čteme alespoň 20 minut denně. 

Centrum domácnost

Centrum knihy a písmena

Centrum dílna

Centrum hudba

Centrum společenské hry

Centrum kostky
 

Součástí třídy je i umývárna s toaletami. Vše je přizpůsobeno dětem tohoto věku. Každý tu má k dispozici svůj hřebínek a ručník.

Šatnu máme v přízemí, kde se každý den převlékáme na pobyt venku. Zatím potřebujeme trochu pomoci, ale brzy to již zvládneme úplně sami. 

Výzdobu třídy a šatny průběžně obměňujeme. Vždy je zvolena tak, aby odpovídala danému ročnímu období. Děti se tak učí znaky jednotlivých ročních období a průběžné změny v přírodě. Na výzdobě se podílí děti i paní učitelky Janička a Monča.

 
Nyní máme plný stav třídy: 26 dětí