2. třída - Tulipánek

Paní učitelky: Bc. Lucie Kůželová, Eva Bartošová
 

Naši třídu Tulipánků navštěvuje 12 malých princů a 14 princezen. Máme velmi rádi pohyb a hudbu, takže se snažíme vše proplétat pohybově-hudebními činnostmi. Je u nás nastaven řád a pravidla, které děti vyžadují, snažíme se být k sobě hodní, srdeční a přátelští. Také procvičujeme soběstačnost ať v hygieně, oblékání nebo při správném stolování. Velmi často a za skoro každého počasí chodíme ven, máme moc rádi pohyb venku.

 

Písnička třídy Tulipánků:

 

„Já jsem malý tuli tuli tulipán,

  hop hej tulipán,

  hop hej tulipán.

  Všechno umím, nebojím se,

  všechno znám.

  Hop hej, všechno znám,

  hop hej, všechno znám.

 

  Vítáme se, smějeme se,

  řeknu vám.

  Hop hej, řeknu vám,

  hop hej, řeknu vám.

 

VE TŘÍDĚ

 

V UMÝVÁRNĚ

 

JAK SPINKÁME

Nyní máme plný stav třídy: 26 dětí