2. třída - Tulipánek

Paní učitelky: Studená Monika, Švehlová Jana
 
Ať jsi holka nebo kluk,
uděláme velký kruh. 
Když je dobrá nálada, 
najdu si kamaráda.
Pojď si s námi, pojď si hrát,
kamarádům ruku dát.
 
V naší třídě u Tulipánků, se sešly moc šikovné děti. Většina dětí to ve školce dobře zná, protože v loňském roce navštěvovaly třídu Slunečnic. V Tulipáncích se potkává 11 hodných holčiček a 15 šikovných chlapců. V tomto školním roce všechny děti dosáhnou 4 nebo 5 let. Ve školce jsme moc rádi. Do školky se těšíme na paní učitelky a ostatní kamarády.
Každý má svou značku, kterou si pamatuje. Je potřeba ji znát, značka dětem ukazuje, kde je jejich židlička, místečko pro ručník v umývárně, místečko v šatně. 
Rádi zpíváme, tancujeme, hrajeme pohybové hry s písničkami. Těšíme se, co si pěkného povíme, vyrobíme nebo namalujeme. Samostatně se oblékáme s malou dopomocí od p. učitelek, umíme se samostatně najíst, vyškrábnout talíř, ale stále je co pilovat. Pomalu začínáme zkoušet jíst nožem a vidličkou.
Většina kamarádů navštěvuje mateřskou školu po celý den, každý má proto připravené své místečko k odpočinku po dobrém obědu. Do postýlky si bereme pyžamka a plyšové kamarády, aby nám nebylo smutno.  
 
Formou nabídky dětem předkládáme činnosti, které jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, hudebního a estetického cítění a prosociálního chování. Ústřední činností dětí stále zůstává hra, která je provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.
Před odpočinkem nám paní učitelky čtou krásné pohádky. Dbáme na to, aby pohádky byly čtené, aby se děti již od raného věku učily vnímat mluvené slovo a lásku ke knihám. Naše mateřská škola je zapojena do projektu "Celé Česko čte dětem", proto dětem čteme alespoň 20 minut denně. 
 
Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, měly v nás oporu, zažívaly pocit úspěchu, respektovat jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.    
Klademe důraz na rozvoj citového prožívání dětí, na individuální přístup a vzájemnou důvěru, na přirozený pohyb dětí a jejich celkový psychomotorický rozvoj. Jedním z cílů je rozvoj sociálních a citových vztahů.
 
Výzdobu třídy i šatny průběžně obměňujeme. Podílí se na ní děti i paní učitelky Monička  a Janička. Výzdoba je zvolená v tomto školním roce v tématu INDÁNI, ale i tak, aby korespondovala s ročním obdobím a děti si tak připomínaly znaky ročních období a změny v přírodě.
 
Naši třídu najdete v 1. patře budovy, hned naproti schodišti. Třída plná krásných hraček je rozdělena na několik částí:  
  • JÍDELNA, prostor se stolečky, kde děti svačí, obědvají, malují, vyrábějí... 
 
  • HERNA, prostor s kobercem,  skříňkami s hračkami, děti zde najdou různorodou škálu hraček, didaktických her a stavebnic, které si můžou kdykoliv v průběhu ranních nebo odpoledních her půjčit... herna slouží jako hrací plocha, ale i jako prostor k odpočinku a relaxaci...
 
Centra aktivit dětem umožňují věnovat se svým oblíbeným činnostem a hrám. Umožňují všestranný a harmonický rozvoj, rozmanitou herní nabídku, kterou si děti samy vybírají. 
           Centrum ateliér
           Centrum dílna 
           Centrum pokusy a objevy 
           Centrum domácnost 
           Centrum kostky 
           Centrum knihy a písmena  
           Centrum společenské hry 
           Centrum hudba
 
 
  • UMÝVÁRNA, prostor s umyvadly, věšáčky na ručníky a toalety...

 

Nyní máme plný stav třídy: 26 dětí