Jóga - cvičení pro radost a zdraví

„Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život. Dejte jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku.“ PARAMHANS SVÁMÍ MAHÉŠVARÁNANDA

Vždy v úterý od 7:00 – 7:30, třída Zvonečků

 

Zapsané děti: 

ČTYŘLÍSTEK: Křoustková Eliška, Macek Vojtěch, Plakinher Nataliya, Machová Marta, Polednové Viktorie, Pražáková Tereza, Štěpánková Zuzana
ZVONEČEK: Cop Vladimír, Fiedler Tomáš, Jirkovská Klára, Komárek Pavel, Štrégl Jakub, Věchtová Adéla
 
 
Úvod ke cvičení pro radost a zdraví
- JÓGA – sanskrtské slovo, znamená sjednocení, jednotu, vše souvisí se vším a vše je propojeno, vše kolem nás i my samotní, tvoříme celek.
- Cvičení jógy má pozitivní zdravotní účinky na naše tělo i mysl.
- Cvičení jógy má na děti velmi pozitivní vliv. Základem je hra, tvořivost a respektování věkových zákonitostí vývoje dítěte.
- Často se hyperaktivní děti s velkým vnitřním neklidem začnou cítit spokojené, když objeví „svůj dech“ či „klid“.
- Při pravidelném cvičení můžeme v dětech pozorovat zklidnění a zlepšení pohybových schopností, lepší držení těla a rozvoj schopnosti koncentrace. Utlumování potřeby vyhrávat a být nejlepší, zbavení komplexů z prohry a stresu. Při cvičení by se děti měly cítit radostně a uvolněně.
 
Zásady jógového cvičení
- Doba cvičení je od 10 do 45 minut.
- Jógové cviky se provádí pomalu a plynule.
- Dbát na to, aby děti cvičily lehce, uvolněně, bez velkého úsilí, aby je nic nebolelo.
- Provádíme dýchání, které je v souladu s prováděným pohybem.
- Vést děti k tomu, aby cvik prováděly pomalu a vědomě, aby cvik procítily a uvědomily si jeho účinek. Lepší procítění provádíme se zavřenýma očima.
- Hry hrajeme jen pro radost ze hry, ne kvůli soutěživosti.
 
Popis jedné cvičební jednotky
- Děti se posadí do kroužku. Následuje přivítání jako hra „Na jména“. Dále zazpíváme 3x ÓM, řekneme si „moudrá slova“ – motto cvičení. Pak zacvičíme příslušných pět cviků, které jsou v pořadí za sebou vždy dané, a nakonec si zahrajeme hru. Cvičení vždy zakončíme cvikem „Máme rádi“.