Povídálek

„Krůček po krůčku vpřed, chci poznat celý písmenkový svět…“

 

Kroužek Povídálek se zaměřuje na logopedickou prevenci. Podporuje přirozený rozvoj komunikace pomocí různých jazykových her. V kroužku budeme trénovat správné dýchání, procvičíme si rty a jazýček. Budeme zkoušet vyprávět pohádky podle předlohy i bez ní, zahrajeme si různé sluchové hry a zdokonalíme jemnou i hrubou motoriku.
 
Kroužek neslouží jako náhrada péče logopeda.

 

Zapsané děti:

ČTYŘLÍSTEK: Křoustková Eliška, Machačka David, Plakinher Nataliya, Machová Marta, Pokorná Eliška, Švec Jiří
ZVONEČEK: Fiedler Tomáš, Trenz Matyas 
 

Dechové cvičení:

Sněhulák je velký pán, ze sněhu je udělán.
Jedna koule, druhá, třetí, do té … (modré, žluté atd.) foukni.

Artikulační cvičení:

Cvičení na pohyblivost jazyka – slíznutí kousku jedlého papíru.