O nás

Naší Mateřskou školu najdete na Slezském Předměstí na sídlišti Jih. Je to dvoupatrová budova se čtyřmi prostornými a světlými třídami, celkem pro 104 dětí. Každá třída má své sociální zařízení, v nedávné době zrekonstruované, též jsou nainstalovány nové podlahové krytiny. Všechny třídy jsou zařízené vkusným nábytkem, stolečky a židličky svou výškou odpovídají hygienickým požadavkům.

 

Školu obklopuje velká zahrada s pískovišti, altánem, houpačkami, průlezkami. V létě slouží dětem k osvěžení mlhoviště. Též disponujeme vlastní kuchyní se třemi pracovnicemi, které se při své každodenní práci snaží řídit zásadami zdravé výživy.

 

Ve třídách jsou děti rozdělené převážně podle věku. Odbornou péči zajišťuje sedm kvalifikovaných učitelek, ředitel a jedna školní asistentka. Nepostradatelný je i provozní personál školy.Všechny pracovnice se snaží zajistit klidné a pohodové prostředí nejen pro děti, ale i pro rodiče.

 

Jsme otevřeni veškerým podnětům a nápadům ze strany rodičovské veřejnosti, preferujeme úzkou a vstřícnou spolupráci, která zabezpečí pro děti to nejlepší klima a pohodu pro jejich osobnostní rozvoj.

Jednou z priorit naší práce je i získání zájmu dětí o další vzdělávání - příprava na vstup do základní školy.

 

Od roku 2003 je součástí Mateřské školy Třebechovická i Mateřská škola Slatina. Tato škola je umístěna v okrajové části města Hradec Králové. Je zřízena ve dvoupatrové budově bývalé školy. Před školou se nachází zastávka MHD č. 5. V roce 2013 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy školy včetně nové fasády.

 

V Mateřské škole jsou otevřeny tři třídy s celkovým počtem 58 dětí, o které se starají čtyři kvalifikované paní učitelky a dvě provozní pracovnice. Jídlo se do školky dováží v termoportech z Mateřské školy Třebechovická.

I ve Slatině je školka vybavena tak, aby odpovídala potřebám dětí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a interaktivní tabulí. Mateřská škola má dvě zahrady, které jsou vybaveny pískovišti a průlezkami a nově upravený dvorek s umělým povrchem. Jedna ze zahrad se nachází za nově postavenou protihlukovou stěnou. Dvorek i obě zahrady budou dovybaveny o nové herní prvky. V blízkosti MŠ se nachází dětské a všesportovní hřiště s umělým povrchem, které je pro školku k dispozici. Díky dobré poloze MŠ máme možnost jít do nedalekých lesů.

Mateřská škola nabízí tyto rozšířené činnosti: hra na flétničku, pohybové aktivity, tvoření z keramické hlíny, plavecký výcvik, školička lyžování, návštěvy solno-jodové jeskyně. Naše školka je zapojena do vzdělávacího programu AGRO CS ,,Malý zahradník" a do projektů: ,,Česko čte dětem", ,,Víčko k víčku pro Mišičku". Každoročně školka spolupracuje s KRNAPem - sběr podzimních plodů. Školka organizuje ozdravné pobyty na školách v přírodě.

Naše Mateřská škola organizuje celou řadu akcí pro rodiče a děti, které jsou stále oblíbenější. V září organizujeme loučení s létem, na podzim tvořivou dílnu s rodiči, keramickou dílnu, v době adventu návštěvu Mikuláše, anděla a čerta, vánoční posezení u stromečku s nadílkou dárků. V únoru karneval, v dubnu pořádáme velikonoční tvoření a čarodějnický rej, oslavujeme svátek Země. V květnu připravujeme oslavu svátku maminek spojenou s vystoupením dětí. V červnu jezdíme na výlet, oslavujeme svátek dětí a loučíme se s předškoláky. Máme možnost navštěvovat stáje a přilehlé prostory pro koně Jezdecké školy Slatina. Pořádáme den otevřených dveří. Rodiče mohou navštívit všechny akce organizované během školního roku.

Motto mateřské školy: ,,Chci-li být šťastný, musím se naučit umět štěstí rozdávat..."

    

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Organizace dne

                              

 

Zaměstnanci školy

MŠ TŘEBECHOVICKÁ

 

Ředitel

Mgr. Zdeněk Švec

 

Učitelé

Bartošová Eva, Bc. Dostálová Kristýna, Mgr. Havlíčková Kristýna, Bc. Kůželová Lucie, Bc. Lankašová Kateřina, Studená Monika, Švehlová Jana

 

Bc. Matějková Eliška - MD, Michlová Marcela, DiS. - MD, Mgr. Kawanová Lucie - MD, Bc. Kutlvašrová Iveta - MD

 

Vedoucí kuchyně

Vestfálová Věra

 

Kuchařky

Vetešková Šárka, Horvathová Petra

 

Provozní personál

Hoďovská Jitka, Jičínská Pavlína, Ďoubalová Renata

 

MŠ SLATINA

  

Vedoucí učitelka pro MŠ Slatina

Jůzová Iveta         

 

Učitelky

Bc. Hojná Veronika, Kačerová-Šorfová Michaela, Mgr. Koubová Patricie, Štěpánková Světla

 

 

 

Provozní personál

Bidlová Petra, Vojtěchová Markéta