Projekt ,,Malý zahradník"

Naše školka je zapojena do vzdělávacího programu AGRO CS.

Ve školním roce 2017/2018 děti pracují na těchto projektech:

 • projekt: Jarní osení

 • projekt: Kouzelné fazolky

 • projekt: Rozkvetlá školka     

Ve školním roce 2016/2017 děti pracovaly na těchto projektech:

 • projekt č. 17: Jarní záhon cibulovin

 • projekt č. 9: Rozkvetlá školka

 • projekt č. 14: Bio pěstování v mobilních záhonech

Ve školním roce 2015/2016 děti pracovaly na těchto projektech:

 • projekt č. 20: Pokojovky trochu jinak

 • projekt č. 17: Jarní záhon cibulovin

 • projekt č. 9:  Rozkvetlá školka

 • projekt č. 14 Bio pěstování v mobilních záhonech 

Ve školním roce 2014/2015 děti pracovaly na těchto projektech:

 • projekt č. 20 pokračování: Pokojovky trochu jinak

 • projekt č. 17: Jarní záhon cibulovin

 • projekt č. 9 pokračování: Rozkvetlá školka

 • projekt č. 14 Bio pěstování v mobilních záhonech

Ve školním roce 2013/2014 děti úspěšně zvládly tyto projekty:

 • projekt č. 6: Jarní osení

 • projekt č. 9: Rozkvetlá školka

 • projekt č. 10: Živý vánoční stromeček

 • projekt č. 20: Pokojovky trochu jinak