Rozšiřující aktivity v MŠ

    Hrátky s flétnou:

- učitelka Bc. Hojná Veronika

- úterý

 

Cílem ,,HRÁTEK S FLÉTNOU" je:

- vzbudit u dětí zájem o kladný vztah k hudbě, naučit se hudbě naslouchat, zahrát melodii, písničku, rozšířit cestu za poznáním a rozlišováním hodnot;

-osvojení správného hlubokého dýchání formou dechové gymnastiky a tím předcházení onemocnění dýchacích cest;

- seznamování s jednotlivými tóny je motivováno pomocí domečku se zvířátky, kde každé zvířátko představuje jeden tón;

-  písničky jsou zaznamenávány obrázky zvířátek i v notovém záznamu; 

- jednotlivé výukové hodiny jsou motivovány, říkadla a písničky jsou tématicky vybírány s přihlédnutím ke Školnímu Vzdělávacímu Plánu;

- náročnost a průběh hodiny je přizpůsobena momentální situaci, potřebám a dosaženým schopnostem dětí.

 

 

Dramatické hry:

- učitelka Kačerová Michaela

- středa

 

Dramatické hry jsou zaměřeny na rozvoj schopností a osvojování senzorických, 

motorických, intelektových, osobnostně - sociálních, ale také uměleckých a tvořivých

dovedností. Pro děti je připraven soubor průpravných cvičení, her, improvizací, etud

a námětů k přípravě pro hru s loutkou, díky němuž dochází k uvědomění si sebe sama, 

prohloubení vzájemných vztahů, ke zlepšení komunikačních dovedností a k lepšímu 

porozumnění lidských emocí. Cílem této nadstandartní činnosti je tedy rozvoj fantazie,

představivosti, tvořivosti, pozornosti i paměti dětí pomocí dramatických her volených 

přiměřeně k věku dětí.

 

 

   TVOŘENÍ S KERAMICKOU HLÍNOU:

- učitelka Štěpánková Světla

- čtvrtek

 

Záměrem tvoření z keramické hlíny je:

- seznámit děti s novým výtvarným materiálem - keramickou hlínou, její tvárností

a možnostmi zpracování,

- rozvíjet jemou motoriku, tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii a představivost,

- posilovat v dětech přirozené poznávání citů (zvídavost, zájem, radost z objevování),

- radovat se ze svých úspěchů, ale ocenit i výrobky druhých,

- vytvářet  v dětech základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivní vztah ke

kultuře a umění, rozvíjet dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 

projevovat;

Náměty jsou přizpůsobeny tématům Třídního vzdělávacího plánu.

Hotové výrobky školní rok 2017 - 2018

Jarní tvoření rodičů s dětmi
Čertíci
Veselé myšky
Domečky
Zimní obrázek
Podzimní draci
Podzimní misky
Strašidýlka
Košíčky na houby
Houby z lesa
Sovičky na větvi
 

Hotové výrobky školní rok 2016 - 2017

Jarní sluníčka
Domečky
 
Veselé misky
 
Velikonoční vajíčka
 
Ptáčci
 
Ušatí zajíčci
 
 
  Jarní tvořivá dílna dětí a rodičů
 Vánoční kapříci
 Labyrint
 
   košíček s houbami
Čertíci
Miska - ježek
Ptáček zobáček
Šnečci
Veselá panenka
Hodiny - sluníčko
 

                                    Hotové výrobky školní rok  2015 - 2016

Drak - společné dílo šikovných dětí

 Strašídýlka

 
 
 
 

  Zimní obrázek

 

Ptáčci a sněhuláci

Draci, pejsci a kočičky

Berušky

 

Čarodějnice

 

Lentilková miska

 

Ptáčci v hnízdě

Nohatí pejsi

 

Zajíček - zápich

 

Motýl

Rybičky - svícen

 

Domečky

Jarní tvořivá dílna s  rodiči

 
 
 
 
 

                                           VÝROBKY Z MINULÝCH LET

  veselé misky

čertíci a  andělíčci

 hrnečky pro radost

 velikonoční vajíčka

 zápich - ptáček                                            

 zajíčci

 listy na podzim

 jarní tvořivá dílna s rodiči

 sovy

 podzimní sklizeň jablíček

  kelímek na psací potřeby

  pejsi 

domečky s motýlky

  misky

  jarní tvoření s rodiči

  veselé velikonoce

  ježečkové

  kočičky

  ježci v ovocném sadu                               podzimní úroda hub

  výtvory z vánoční tvořivé dílny

  tulipán - obrázek

  kočičky s klubíčky

  želvy

  ptařčí svět

  zima

  ryba - svícen

  krajkový talíř

  vánoční drobnosti pro radost

  ozdoby na stromeček

  jaro - velikonoce