RNDr. Tomáš Hornik

Krizové ošetřovné – hlavní informace

Vážení rodiče, na stránkách MPSV najde odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, týkající se Ošetřovného. https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou

Uzavření MŠ o letních prázdninách a nahlášení docházky do MŠ

Vážení rodiče, v době letních prázdnin bude MŠ Třebechovická uzavřena od 5. července do 6. srpna 2021. Nahlaste prosím na třídách docházku o letních prázdninách od 1. 7. – 2. 7. a 9. 8. – 31. 8. 2021 nejpozději do pátku 18. 6. 2021. Děkujeme a přejeme Vám krásné léto

Školné za červenec a srpen 2021

Vážení zákonní zástupci,  za měsíce červenec a srpen rozhodl ředitel školy o snížení platby za školné na 300kč za každý měsíc. V případě plateb trvalým příkazem Vám bude odečtena pouze tato částka. V případě potřeby kontaktujte ředitele MŠ. Vedení školy

Fotografie k vyzvednutí a možnost přiobjednání

Vážení rodiče, na třídách si již od pondělí 31. 5. 2021 můžete vyzvednout fotografie. Cena za sadu je 170 Kč.  Možnost přiobjednání viz informace níže. Děkujeme 🙂

Příměstský tábor – Léto s medvědem 2021

Vážení rodiče, v přiloženém letáku naleznete informace o termínech příměstský táborů pořádaných společností Snowbear. V případě dotazů kontaktujte přímo provozovatele příměstského tábora. Přihlášku a další informace naleznete na webových stránkách organizátora.

Informační povinnost – GDPR Testování

Informace pro rodiče a žáky školy Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 o zpracování osobních údajů při povinném testování dětí na COVID-19 Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě  právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Informační povinnost – GDPR Testování

Rozhodnutí o prominutí školného za březen 2021

V souladu ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s vědomím Kolegia primátora Hradce Králové, rozhodl ředitel školy  o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání  za měsíc březen 2021 z důvodu uzavření MŠ v souvislosti s COVID-19. Mgr. Zdeněk ŠvecŘeditel mateřské školy

Virtuální prohlídka MŠ

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na virtuální prohlídku obou našich mateřských škol  MŠ Třebechovická i MŠ Slatina. Račte, prosím, vstoupit v této nelehké době alespoň prostřednictvím obrazovky. Na osobní shledání se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Třebechovická a MŠ Slatina MŠ Třebechovická MŠ Slatina

Otevření MŠ – předškoláci

Vážení rodiče dětí povinně vzdělávaných v posledních a odkladových ročnících,  připravujeme pro Vás kontrétní podobu a podmínky pro návrat dětí k prezenční výuce. Čekáme na pokyny MŠMT a výsledek jednání vlády. Více informací zde na webu MŠ. Vedení MŠ