ČARODĚJNICKÝ REJ

ČARODĚJNICKÝ REJ V MŠ

Ve ČTVRTEK 27. 4. 2023 od 17,00 hod.

zveme rodiče a děti

na čarodějnické odpoledne na školní zahradě.

Prosíme, přineste si s sebou vuřty a vše potřebné

na opékání.

V ten samý den v MŠ proběhne

DOPOLEDNÍ čarodějnický rej.

Prosíme, připravte dětem obleky čarodějnic a čarodějů

a přiveďte je ráno do třídy již takto oblečené.

Těšíme se na Vás