Informační povinnost – GDPR Testování

Informace pro rodiče a žáky školy Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 o zpracování osobních údajů při povinném testování dětí na COVID-19

Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě  právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

 1.  Kontaktní údaje správce:
  Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837
  Telefon: +420 495 542 679
  Fax: ———————-
  e-mail: mstrebechovicka@gmail.com
 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Bc. Stanislava Krupičková
  Telefon: 601 324 015
  e-mail: poverenec@mmhk.cz
 3. Právní základ a účely zpracování:
  Škola zpracovává osobní údaje dětí při testování:
  a.) pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1c Nařízení)
 4. Kategorie osobních údajů
  Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, třída), datum provedení testu, výsledek testu, popřípadě důvod výjimky z testování. (čl. 6 odst. 1c Nařízení).
 5. Příjemci osobních údajů
  V případě pozitivního testu je výsledek žákem či zákonných zástupcem nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení testu metodou RT-PCR, popřípadě KHS.
  Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka nebo studenta a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na testování do aplikace CovidFormsApp (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT).
  Škola zašle KHS seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem nebo studentem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).
 6. Doba uchování
  Seznamy testovaných škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.

Tyto informace jsou ke stažení zde.