Aktivity a činnosti - podzim, listopad

 
  • Podzimní počasí. Rozhovory o podzimu. Zdraví a správné oblékání, jak se správně oblékáme do deště, do větru - doma si můžete s dětmi zkusit, jak se správně oblékat na podzim? Trénování sebeobsluhy při oblékání a svlékání dětí.

Pracovní list (PL) Co patří do podzimu - Které obrázky patří do podzimu. Povídej, proč ostatní do podzimu nepatří?

  • Hrajeme si s dýněmi a kaštany vyrábění zvířátek z kaštanů, procvičení časoprostorové orientace (první, druhý, uprostřed, poslední), číselná řada 0-10, pozpátku 10-0, počet a číslice, přiřazování kaštanů k číslicím.

PL Počítej kaštanyNakresli pod obrázek tolik koleček, kolik je na obrázku kaštánků.

  • Hrajeme si s podzimním listím sběr listí na procházce, třídění dle kritérií: barev, tvarů, velikostí, poznávání odstínů barev (světlý - tmavý), procvičení pojmů označujících velikost (malé - velké, větší - menší).

PL Padá listí - Nakresli, jak listí padá ze stromu.

PL Stromy - Poznáš, které stromy jsou jehličnaté, a které listnaté? Vymaluj si je.

PL Podzimní listí - Najdi a vymaluj si dva stejné listy.

PL Hodně - málo - Poznáš, na kterém obrázku je stromů hodně a na kterém málo? Vymaluj si obrázek, na kterém je málo stromů.

  • Vytleskávání rytmu, slabiky, rýmy. S dětmi si můžete nejprve vyjmenovat slova s podzimní tématikou, poté můžete společně vytleskávat počty slabik ve slovech a určovat první a poslední písmena ve slovech.

PL Nejkratší slovo - jablko, list, dýně, hruška - Vytleskej si slova a vymaluj obrázek, který představuje nejkratší slovo.

PL Co slyšíš na začátku slova ,,List"? - Kresli si prstem i pastelkou po písmenku.

PL Co slyšíš na začátku slova ,,Kaštan"? - Kresli si prstem i pastelkou po písmenku.

  • Hrajeme si s drakem - pouštění papírových draků v okolí, výroba papírového dráčka s užitím materiálů, který máme doma. Procvičení časoprostorové orientace při jejich pouštění (daleko- vzadu, blízko- vpředu, nad mrakem, pod mrakem), geometrické tvary, opakování pojmů označujících velikost (velký drak, malý drak, všichni malí draci, žádný, největší a nejmenší drak apod.) Porovnávání, uspořádání a třídění od nejmenšího draka k největšímu a naopak). 

PL Draci - Najdi dva stejné draky a povídej, v čem se od ostatních liší.

PL Dokresli draka - Kresli si prstem a pastelkou po vlnovkách drakova ocasu a na posledním řádku se pokus draka dokreslit.

PL Co slyšíš na začátku slova ,,Drak"? - Kresli si prstem i pastelkou po písmenku.


 Odkazy pro zábavu i poznání

 
  • Pohádky, hry a vzdělávání z tvorby České televize:

decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

  • Operace JAUU - speciál o koronaviru

ivysílání Déčko - oprace jauu

  • Videa pro děti z oblasti logopedie, lidského zdraví, dopravní výchovy přírody a dalších kategorií, které zajímají malé objevitele:

edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

  • Oblíbené písničky pro naše děti z Youtube:

youtu.be/rjLDFNpU7uA - Cvičíme s Míšou - Popeláři

youtu.be/IklJxRN5px8 - Cvičíme s Míšou - Hasičská