Letní provoz 2020

25.05.2020 15:51
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
prosíme o pečlivé přečtení všech dokumentů a dodání přihlášek do vybraných školek v řádném termínu a správnou formou.
Děkujeme
Vedení MŠ
Informace k zápisu - Letní provoz.pdf 
 
 

    Přihláška k zápisu do jiné MŠ: Zadost prazdniny 2020.pdf

Žádost vyplňujte s přesným určením datumů, ve kterém je Vámi vybraná škola otevřena a ve kterých máte zájem o umístění dítěte. Termíny otevření školek jsou v tabulce výše. 
Žádosti o letní provoz v kmenové školce se nevyplňují a bude přihlédnuto k vyplněnému dotazníku. Žádostem, podaným po řádném termínu, nebude vyhověno!

—————

Zpět