Program ZŠ SNP pro předškoláky

09.12.2021 09:41

Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ SNP otvírá kurz pro předškoláky. Jedna lekce potrvá 60 minut a bude se v ní prolínat průprava na učivo českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Náplň kurzu:

  • rozvoj sluchové a zrakové percepce
  • rozvoj řeči a komunikačních dovedností
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • rozvoj schopnosti soustředit se
  • uvolnění ruky a příprava na psaní
  • rozvoj matematických představ
  • příprava na výuku angličtiny v 1. třídě ( rozšíření slovní zásoby)

Cíl kurzu:

  • bezproblémový vstup do školy
  • seznámení s prostředím školy, učiteli
  • navázání kamarádských vazeb a budoucími spolužáky

Kurz se bude konat vždy v úterý od 16,00 hodin v budově ZŠ SNP. Kurz bude zahájen v úterý 15.února 2022 v 16,00 hodin a ukončen 19.dubna 2022.

Cena za 10 lekcí - 500 Kč

Přihlašovat se můžete na webových stránkách školy v sekci kroužky : www.zssnp.cz

Kontakt: Mgr. Milada Rosendorfová, telefon 605 726 936, email: rosendorfova@edu-zssnp.cz

Platbu neprovádějte dříve, než dostanete od nás emailem či na webových stránkách začátkem února vyrozumění, že bude kurz spuštěn, což bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.

—————

Zpět