Upozornění na změny v souvislosti s odkladem školní docházky pro školní rok 2012/2013

17.01.2012 13:24

 

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) je nutné doložit k žádosti o odklad povinné školní docházky doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 odst. 1 školského zákona). Tzn., že zákonní zástupci doloží posouzení školského poradeckého zařízení (vždy) + lékaře nebo klinického psychologa (mohou si vybrat).

—————

Zpět