Vysvětlení k novelizaci zákona

16.01.2012 14:07

VYSVĚTLENÍ K NOVELIZACI ZÁKONA 561/2004 SB. (ŠKOLSKÝ ZÁKON)

O BEZPLATNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

                                                 

Období bezplatného vzdělávání počíná dnem 1. 1. 2012, tzn. děti, které v příštím školním roce budou mít odklad školní docházky, školné započnou platit od 1. 1. 2013 (k 31. 12. 2012 bude vyčerpáno 12 bezúplatných měsíců).

—————

Zpět