Prosba o spolupráci

19.10.2020 11:02

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oslovuji Vás v této podivné době s informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

Mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Ovšem již dnes pracujeme na čtyřech třídách omezeně. Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Doposud. Je zřejmé, že i nás to při obrovském nárůstu případů může potkat. Zatím je nepřítomnost kolegyň pouze z preventivních důvodů.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil pro ZŠ ministr školství p. Plaga tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami budou na celý týden.

Mateřské školy (ani ta naše) nebudou provoz přerušovat (mimo svátek). Provoz bude na obou pracovištích.

Počínaje dnešním dnem, alespoň do konce prázdnin, prosím proto tedy Ty z Vás, u kterých je situace možná, o přísné posouzení přítomnosti dětí v MŠ, abychom dokázali udržet otevřenou MŠ v co nejdelším časovém horizontu bez omezení.

Díky Vám a menšímu počtu dětí nebudeme zatím muset přistoupit k přísnějším opatřením (např. úplnému uzavření MŠ z personálních důvodů).

 

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

 

Mgr. Zdeněk Švec

ředitel MŠ Třebechovická

—————

Zpět