O nás

Naší Mateřskou školu najdete na Slezském Předměstí na sídlišti Jih. Je to dvoupatrová budova se čtyřmi prostornými a světlými třídami, celkem pro 105 dětí. Každá třída má své zrekonstruované sociální zařízení, nainstalovány jsou též nové podlahové krytiny. Všechny třídy jsou zařízené vkusným účelným  nábytkem, stolečky a židličky svou výškou odpovídají hygienickým požadavkům dané třídy.

 

Školu obklopuje velká zahrada s pískovišti, altánem, houpačkami, průlezkami a dalšími herně-relaxačními prvky. V létě slouží dětem k osvěžení mlhoviště a živé vrbové iglů, poskytující dostatečný stín. Též disponujeme vlastní kuchyní, která se při své každodenní výrobě jídel snaží řídit zásadami zdravé výživy.

 

Ve třídách jsou děti rozdělené převážně podle věku. Odbornou péči zajišťuje sedm kvalifikovaných učitelek, ředitel a jedna školní asistentka. Nepostradatelný je i provozní personál školy.Všechny pracovnice se snaží zajistit klidné a pohodové prostředí nejen pro děti, ale i pro rodiče.

 

Jsme otevřeni veškerým podnětům a nápadům ze strany rodičovské veřejnosti, preferujeme úzkou a vstřícnou spolupráci, která zabezpečí pro děti to nejlepší klima a pohodu pro jejich osobnostní rozvoj.

Jednou z priorit naší práce je i získání zájmu dětí o další vzdělávání - příprava na vstup do základní školy.

 

Od roku 2003 je součástí Mateřské školy Třebechovická i Mateřská škola Slatina. Tato škola je umístěna v okrajové části města Hradec Králové. Je zřízena ve dvoupatrové budově bývalé školy. Před školou se nachází zastávka MHD č. 5. V roce 2013 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy školy včetně nové fasády.

 

V Mateřské škole Slatina jsou otevřeny tři třídy s celkovým počtem 58 dětí, o které se starají čtyři kvalifikované učitelky a dvě provozní pracovnice. Jídlo se do školky dováží v termoportech z Mateřské školy Třebechovická.

I ve Slatině je školka vybavena tak, aby odpovídala potřebám dětí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a interaktivní tabulí. Mateřská škola má dvě zahrady, které jsou vybaveny pískovišti a průlezkami a nově upravený dvorek s umělým povrchem. Jedna ze zahrad se nachází za nově postavenou protihlukovou stěnou. Dvorek i obě zahrady jsou postupně dovybavovány o nové herní prvky. V blízkosti MŠ se nachází dětské a všesportovní hřiště s umělým povrchem, které je pro školku k dispozici. Díky dobré poloze MŠ máme možnost navštěvovat nedaleké lesy.

Mateřské školy nabízí tyto rozšířené činnosti: hra na flétničku, pohybové aktivity, tvoření z keramické hlíny, plavecký výcvik, školička lyžování, návštěvy solno-jodové jeskyně. Naše školky jsou zapojeny do vzdělávacího programu AGRO CS ,,Malý zahradník" a do projektu: ,,Česko čte dětem". Každoročně školky spolupracují s KRNAPem - sběr podzimních plodů. Školky též organizují dvakrát ročně ozdravné pobyty na školách v přírodě.

Naše Mateřské školy organizují i celou řadu akcí pro rodiče a děti, které jsou stále oblíbenější. V září organizujeme loučení s létem, na podzim tvořivou dílnu s rodiči, keramickou dílnu, v době adventu návštěvu Mikuláše, anděla a čerta, vánoční posezení u stromečku s nadílkou dárků. V únoru karneval, v dubnu pořádáme velikonoční tvoření a čarodějnický rej, oslavujeme svátek Země. V květnu připravujeme oslavu svátku maminek spojenou s vystoupením dětí. V červnu jezdíme na výlet, oslavujeme svátek dětí a loučíme se s předškoláky. Máme možnost navštěvovat stáje a přilehlé prostory pro koně Jezdecké školy Slatina. Pořádáme den otevřených dveří. Rodiče mohou navštívit všechny akce organizované během školního roku.

Motto mateřské školy: ,,Chci-li být šťastný, musím se naučit umět štěstí rozdávat..."

    

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Organizace dne

                              

 

Zaměstnanci školy

MŠ TŘEBECHOVICKÁ

 

Ředitel

Mgr. Švec Zdeněk

 

Učitelé 

Bartošová Eva, Glogarová Ladislava, Kněžková Nikola, DiS., Koníčková Kateřina, Bc. Lankašová Kateřina, Pataki Barbora, Švehlová Jana

 

Školní asistentka

Petráčová Jindřiška

 

Vedoucí kuchyně

Štěpánková Lenka

 

Kuchařky

Tužilová Lucie, Vaššová Andrea

 

Provozní personál

Hoďovská Jitka, Jičínská Pavlína, Rezková Šárka

 

MŠ SLATINA

  

Vedoucí učitelka pro MŠ Slatina

Jůzová Iveta         

 

Učitelky

Mgr. Adamcová Jarmila, Bc. Hojná Veronika, Kačerová-Šorfová Michaela, Štěpánková Světla

 

Provozní personál

Soukupová Monika, Špičková Martina