Školné za červenec a srpen 2021

Vážení zákonní zástupci, 

za měsíce červenec a srpen rozhodl ředitel školy o snížení platby za školné na 300kč za každý měsíc.

V případě plateb trvalým příkazem Vám bude odečtena pouze tato částka.

V případě potřeby kontaktujte ředitele MŠ.

Vedení školy