1. třída - Ježečci

kapacita třídy : 18 dětí

paní učitelky: Mgr. Adamcová Jarmila

                       Bc. Hojná Veronika

vedoucí učitelka: Jůzová Iveta

 

    První třídu s kapacitou 18 dětí navštěvují 2 - 3 leté děti. Během školního roku probíhá klidný adaptační proces, který zohledňuje individuální potřeby všech dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti v rozhodování, oblékání a sebeobsluze, osvojující si základní hygienické návyky. Dále si osvojují prvotní dovednosti v sociální oblasti - hledají si nové kamarády.