Zápis do ZUŠ:

 

Ředitelé ZUŠ Hradec Králové vyhlašují zápis.

 

plakát zápis ZUŠ 2020.pdf

VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ z důvodu uzavření MŠ:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k původnímu dokladu o ošetřovné  je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli originál tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. 

V tomto tiskopisu se vyplní dny, ve kterých zaměstnanec  pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující vždy svému zaměstnavateli. 

Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
 

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Vedení MŠ

MŠ TŘEBECHOVICKÁ UZAVŘENA:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
se souhlasem zřizovatele uzavírám od 18.03.2020 DO ODVOLÁNÍ 
MŠ Třebechovická.
Vyzvednout osobní věci dětí si lze v pracovní době dne 17.03.2020. 
V další dnech již bude objekt MŠ veřejnosti uzavřen.
Pro doplňující informace k vydávání OČR je na webu školy info.
Ředitel MŠ
 
Více info ZDE.
 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dle rozhodnutí zřizovetele v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. se úplata za předškolní vzdělávání upravuje takto:

 

Úplata za březen: 250,- Kč

Úplata za duben v případě trvání uzavření: 0,- Kč do odvolání

Platba za stravu: 0,- Kč do odvolání

 

Pro více informací tel: 725718926

 

Vedení MŠ

 

Mateřská škola Třebechovická - Slatina:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

žádáme Vás o pečlivé prostudování Výzvy zřizovatele MŠ a žádáme o její přesné dodržování do odvolání. 

Jedině tak lze efektivně udržet podmínky pro vzdělávání předškolních dětí i v této složité situaci v mezích udržitelnosti. Snažíme se sehnat, ve spolupráci se zřizovatelem, dostatečný počet hygienických a dezinfekčních prostředků a udržet naše řady co nejdéle zdravé. Děkujeme za Váš svědomitý a zodpovědný přístup. 
Děkujeme
Vedení MŠ
 

Uzavření MŠ Slatina od 16. 3. 2020 do odvolání:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
po projednání se zřizovatelem se z důvodů personálních a preventivních uzavírá od 16.03. do odvolání MŠ Slatina.
Pro další vzdělávání dětí bude připravena třída v MŠ Třebechovická. Pro doplňující informace se obracejte přímo na ředitele MŠ. 
Děkujeme
Vedení MŠ

 

 
 
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
prosíme o striktní dodržování pokynů a informací vydaných dle pokynů MŠMT, KHS a KÚ, 
které jsme umístili zde na web MŠ, nástěnky a vývěsku školy. 
V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na 
tel. čísla Státního zdravotního ústavu:
724 810 106
725 191 367
Informace o provozu školy získáte na tel:
725 718 926
724 385 156
 
Věříme ve Vaši plnou občanskou odpovědnost. 
 
Děkujeme 
Vedení MŠ
 
 

Výzva pro zákonné zástupce dětí!

 
 
 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy):

Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete stáhnout zde , nebo vyzvednout v kanceláři školy. Potvrzení předvyplněné žádosti je možné v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 na ředitelství MŠ.
 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ:

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
vzhledem k mimořádnému opatření vlády se do odvolání ruší veškeré plánované akce MŠ
I nadále, prosím, sledujte průběžně stránky MŠ, kde budeme vyvěšovat aktuální informace.
Vedení MŠ
 
 

SOUHRNNÉ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY K PŘEDCHÁZENÍ RIZIK NÁKAZY COVID-19:

Na základě doporučení KHSHK, s okamžitou platností do odvolání, vydává Mateřská škola tyto preventivní opatření k předcházení rizik nákazy koronavirem COVID- 19:

• S ohledem na mimořádné opatření MZ, proběhlé jarní prázdniny a z důvodu prevence a ochrany Vašich dětí i zaměstnanců mateřské školy, si rodiče dětí, kteří přicestovali z Itálie, či z jiných zemí s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, ponechají své děti v dvoutýdenní domácí izolaci.
Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách www.khshk.cz

• Z důvodu vyhýbání se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčních onemocnění (kašlou, smrkají, kýchají), budou učitelky každé ráno provádět ranní zdravotní filtr – děti, které budou vykazovat i mírné známky infekčního onemocnění (kašel, rýma, kýchání…)
nebudou do MŠ PŘIJATY!!!
• V případě zjištění těchto projevů během dne, bude dítě izolováno a okamžitě budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době vyzvednou.

• Mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických pravidel po použití toalety a zejména správnou hygienu rukou před konzumací potravin za použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem, s následným hygienickým osušením rukou (jednorázové papírové ručníky). Bude propagována správná technika mytí rukou.

• Mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, stoly, podlahy, kliky atd.), zajistí časté a průběžné větrání prostor.

Aktuální informace a doporučení získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz. Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace o koronaviru COVID-19. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí – www.mzv.cz a na webových stránkách www.khshk.cz.

V Hradci Králové dne 7.3.2020

ředitel MŠ Mgr. Zdeněk Švec

 

MIMOŘÁDNÉ KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ:

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! NEPŘEHLÉDNĚTE!:

 
 

AKTUALITY:

PLAVECKÝ KURZ JARO 2020 ZRUŠEN - PENÍZE VÁM BUDOU VRÁCENY NA ÚČET. 

 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ RODIČŮM:

 

JIŽ ZREALIZOVÁNO:

v
 

RADY PRO RODIČE:

 
 
 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI OD 5 LET: