Vyjádření k plánované stávce

V pondělí 27. listopadu 2023 bude naše mateřská škola OTEVŘENÁ

I přesto, že se nezapojíme do jednodenní stávky,

podporujeme nesouhlas s navrhovanými opatřeními.

ČMOS PŠ: Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily