Výjimky z karantény

Komu nebude nařízena karanténa

Od 31. 1. 2022 osobám, které:

  • nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR,
  • uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19
  • a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu,

nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténta v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

www.edu.cz/informace-msmt-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnosti-od-31-1-a-15-2-2022/

Pokud Vaše dítě spadá do těchto vyjímek, prosíme při vytrasování o okamžité nahlášení této skutečnosti do MŠ.

Děkujeme.