Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Výsledky zápisu: ZDE

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2020 - LETÁK

 

Žádáme vás o důkladné prostudování veškerých materiálů a těchto INFORMACÍ týkajících se zápisu.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021 byla stanovena tato KRITÉRIA

Školský obvod (spádové ulice) určené pro naši mateřskou školu naleznete ZDE

Další školské obvody stanovené Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradce Králové č. 2/2020 jsou uvedeny ZDE

 

Dále máte možnost využít tzv. Elektronického "předzápisu". Podrobnější informace naleznete na přiloženém LETÁKU nebo ZDE

Tento "předzápis" slouží pouze k urychlení zpracování dat, neznamená to tedy, že je vaše dítě do MŠ na základě tohoto "předzápisu" přijato.

Naše MŠ nenabízí rezervaci času zápisu.

 

Pakliže nevyužijete Elektronického předzápisu, vytiskněte a následně vyplňte tyto dokumenty:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ

ŽÁDOST K PŘIJETÍ

Dále postupujte dle informací viz. výše.

 

 

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 pro mateřské školy Hadce Králové

1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2020/2021 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 

Vyhláška stanovující školské obvody spádových mateřských škol

Vyhláška