Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

 
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
 
připravujeme pro Vás aktuální podobu zápisu vzhledem k situaci v předškolním vzdělávání. 
 
Prosíme o trpělivost.
 
Děkujeme Vám za výběr naší Mateřské školy.
 
 
 
 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 pro mateřské školy Hadce Králové

1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2020/2021 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 

Vyhláška stanovující školské obvody spádových mateřských škol

Vyhláška