Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne

 v termínu 2. 5. - 16. 5. 2021.

 

Žádáme vás o důkladné prostudování veškerých materiálů a těchto informací týkajících se zápisu.

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ pro školní rok 2021 - 2022

 

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 byla stanovena tato kritéria: 

 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022

Školský obvod (spádové ulice) určené pro naši mateřskou školu naleznete ZDE

Další školské obvody stanovené Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradce Králové č. 2/2020, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 jsou uvedeny

 Spádové obvody pro školní rok 2021 - 2022

 

Dále prosíme o využití tzv. Elektronického "předzápisu". Podrobnější informace naleznete na přiloženém letáku 

Elektronický předzápis pro školní rok 2021 - 2022 - základní informace

a zároveň ZDE

Tento "předzápis" slouží pouze k urychlení zpracování dat, neznamená to tedy, že je vaše dítě do MŠ na základě tohoto "předzápisu" přijato.

Naše MŠ nenabízí rezervaci času zápisu.

 

Pakliže nevyužijete Elektronického předzápisu, vytiskněte a následně vyplňte Žádost o předškolní vzdělávání:

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022

 

Zadní stranu Žádosti nechte potvrdit u dětského lékaře.

Dále postupujte dle informací viz. výše.

 

 

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pro mateřské školy Hadce Králové

1. Děti, které k 31. 08. 2021 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, které k 31. 12. 2021 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2021/2022 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
 

Vyhláška stanovující školské obvody spádových mateřských škol

Vyhláška