Zápis UK - výsledky

Výsledky zápisu UK 2022/2023:
 
Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837
Seznam přijatých dětí od 1.9.2022
 
Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 přijala děti evidované pod
těmito registračními čísly:
1 Přijímá se od 1.9.2022
2 Přijímá se od 1.9.2022
3 Přijímá se od 1.9.2022
4 Přijímá se od 1.9.2022
Vyvěšeno dne: 27.6.2022
 
Mgr. Zdeněk Švec
ředitel školy

Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

 

Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 přijala děti evidované pod

těmito registračními čísly:

1 Přijímá se od 1.9.2022

2 Přijímá se od 1.9.2022

3 Přijímá se od 1.9.2022

4 Přijímá se od 1.9.2022

Vyvěšeno dne: 27.6.2022

 

Mgr. Zdeněk Švec

ředitel školy