Provozní informace

Obrázek k aktualitě Školné za červenec a srpen 2021

Školné za červenec a srpen 2021

Vážení zákonní zástupci,  za měsíce červenec a srpen rozhodl ředitel školy o snížení platby za školné na 300kč za každý měsíc. V případě plateb trvalým příkazem Vám bude odečtena pouze tato částka. V případě potřeby kontaktujte ředitele MŠ. Vedení školy

[ Pokračovat ve čtení ]

Obrázek k aktualitě Příměstský tábor – Léto s medvědem 2021

Příměstský tábor – Léto s medvědem 2021

Vážení rodiče, v přiloženém letáku naleznete informace o termínech příměstský táborů pořádaných společností Snowbear. V případě dotazů kontaktujte přímo provozovatele příměstského tábora. Přihlášku a další informace naleznete na webových stránkách organizátora.

[ Pokračovat ve čtení ]

Obrázek k aktualitě Informační povinnost – GDPR Testování

Informační povinnost – GDPR Testování

Informace pro rodiče a žáky školy Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 o zpracování osobních údajů při povinném testování dětí na COVID-19 Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě  právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Informační povinnost – GDPR Testování

[ Pokračovat ve čtení ]

Obrázek k aktualitě Rozhodnutí o prominutí školného za březen 2021

Rozhodnutí o prominutí školného za březen 2021

V souladu ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s vědomím Kolegia primátora Hradce Králové, rozhodl ředitel školy  o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání  za měsíc březen 2021 z důvodu uzavření MŠ v souvislosti s COVID-19. Mgr. Zdeněk ŠvecŘeditel mateřské školy

[ Pokračovat ve čtení ]

Obrázek k aktualitě Virtuální prohlídka MŠ

Virtuální prohlídka MŠ

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na virtuální prohlídku obou našich mateřských škol  MŠ Třebechovická i MŠ Slatina. Račte, prosím, vstoupit v této nelehké době alespoň prostřednictvím obrazovky. Na osobní shledání se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Třebechovická a MŠ Slatina MŠ Třebechovická MŠ Slatina

[ Pokračovat ve čtení ]

Obrázek k aktualitě Otevření MŠ – předškoláci

Otevření MŠ – předškoláci

Vážení rodiče dětí povinně vzdělávaných v posledních a odkladových ročnících,  připravujeme pro Vás kontrétní podobu a podmínky pro návrat dětí k prezenční výuce. Čekáme na pokyny MŠMT a výsledek jednání vlády. Více informací zde na webu MŠ. Vedení MŠ

[ Pokračovat ve čtení ]