Školní řád

Provoz školy:Mateřská škola Třebechovická 837
Mateřská škola Slatina, Školní 85
6:30 – 16:30
6:15 – 16:15
Telefon:495 542 679
495 542 978
Ředitel:Mgr. Zdeněk Švec
Úřední hodiny:pátek 10:30 – 15:30
Email:mstrebechovicka@gmail.com
WWW stránky:www.mstrebechovicka.cz

Zřizovatelem MŠ je Statutární město Hradec Králové. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací.

Státní správu MŠ vykonávají:

  1. ředitel školy Mgr. Zdeněk Švec, statutární orgán
  2. Statutární město Hradec Králové, odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, pracoviště Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
  3. Česká školní inspekce
  4. MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
  5. Jiné orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon

Řád Mateřské školy, Hradec Králové, Třebechovická 837 vychází z následujících právních norem:

  • Zákon č.  561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon)
  • Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., O předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 114/2002 Sb., O fondu kulturních a sociálních potřeb
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Všechny tyto předpisy v platném znění

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.