Úplata za předškolní vzdělávání

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, je stanovena na školní rok 2020/2021 jednotně takto:

  • Pro děti s pravidelnou celodenní docházkou ve výši 600 Kč/měsíčně
  • Pro kalendářní měsíce červenec a srpen je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na základě doporučení zřizovatele ve výši 300 Kč/měsíčně.