Informace o 1. třídě

Paní učitelky: Dagmar Kotoučková, Jana Švehlová, asistent pedagoga Monika Štayrová

Věk dětí:  3 – 4 leté

Nyní máme stav třídy: 19 dětí

Velký důraz klademe na bezproblémovou  adaptaci dětí. Snažíme se vytvářet klidné, přátelské, podnětné prostředí.

Třída se nachází v prvním patře MŠ. Šatna  je v přízemí. Prostory jsou světlé, barevné a rozdělené na herní koutky, které poskytují  všestranný a harmonický rozvoj dětí.

V přední části třídy jsou stolečky se židličkami, kde svačíme, obědváme, ale i tvoříme a malujeme. Hned vedle této přední části se nachází sociální zázemí pro děti. Zadní část třídy slouží jako herna a zároveň zde odpočíváme.


Naše pravidla

Ve třídě se řídíme pravidly, které máme každý den na očích.