Informace o 4. třídě

Učitelé: Bc. Barbora Pataki, Mgr. Zdeněk Švec, Mgr. Eliška Bílková

Nyní máme plný stav třídy: 25 dětí

V naší třídě předškoláků se sešly moc šikovné děti.

Většina dětí se zná, protože v loňském roce navštěvovaly třídu „Čtyřlístků“

Ve Zvonečku se potkává 9 šikovných holčiček a 14 šikovných chlapců. V tomto školním roce všechny děti dosáhnou 6 – 6,5 let.

Interiér třídy a herny je vkusně vybaven přizpůsobeným dětským nábytkem. Ve třídách jsou skříňky rozmístěny tak, aby vznikly pracovní koutky tzv. „centra aktivit“. V těchto centrech jsou tematicky rozmístěny stavebnice a veškerý didaktický materiál. Všechny pomůcky a doplňky mají děti uloženy na dosah a mohou si je samostatně brát.

V letošním roce probíhá v naší MŠ projekt „Malá technická univerzita“, kde se děti seznámí hravou formou s technickým světem kolem sebe. Moc se na to těšíme.