Spolupráce 1. třídy s rodinou


Myjeme si ruce s básničkou

„I když jsme jen malé děti, umíme si ruce mýti“

Vážení rodiče,

správné mytí rukou patří pro nás všechny k základním hygienickým nácvikům. Ve školce na mytí rukou klademe velký důraz. Snažíme se, aby se děti naučily si umýt své ruce samostatně, co nejefektivněji a zároveň šetrně k mýdlu a spotřebované vodě. 

V umývárně na zrcadle máme pověšenou básničku, díky které se stává mytí rukou pro děti zároveň i hrou. Prostřednictvím motivační básničky a názornými obrázky si děti formou hry vytvářejí nenásilnou cestou nezbytný návyk osobní hygieny.

S dětmi jsme se postupně začali básničku učit, ovšem tato nelehká doba nás v tom zastavila. Děti by prozatím ze školky měly umět si při každém mytí rukou nejdříve ruce namočit a poté vodu vypnout. Nanést na ruce mýdlo a mydlit tak dlouho než budou mít ruce plné bublinek. Bublinky pak děti opláchnou pod tekoucí vodou. Na závěr si děti mírně oklepou přebytečnou vodu o vnitřek umyvadla a ruce utřou do ručníku.

Milí rodiče, věříme, že se vám i dětem básnička bude líbit a bude vám dělat veselou společnost při společném mytí rukou. 


Básnička o mytí rukou v PDF ke stažení a vytištění