Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v termínu 2. 5. – 16. 5. 2021.

Žádáme vás o důkladné prostudování veškerých materiálů a těchto informací týkajících se zápisu.

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ pro školní rok 2021 – 2022

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 byla stanovena tato kritéria:

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022

Školský obvod (spádové ulice) určené pro naši mateřskou školu naleznete zde.

Další školské obvody stanovené Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradce Králové č. 2/2020, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 jsou uvedeny v dokumentu Spádové obvody pro školní rok 2021 – 2022.

Dále prosíme o využití tzv. Elektronického „předzápisu“. Podrobnější informace naleznete na tomto letáku a zároveň na oficiálním webu předzápisu.

Tento „předzápis“ slouží pouze k urychlení zpracování dat, neznamená to tedy, že je vaše dítě do MŠ na základě tohoto „předzápisu“ přijato.

Naše MŠ nenabízí rezervaci času zápisu.

Jestliže nevyužijete Elektronického předzápisu, vytiskněte a následně vyplňte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022.

Zadní stranu Žádosti nechte potvrdit u dětského lékaře.

Dále postupujte dle informací pro rodiče uvedených jako první dokument výše.

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pro mateřské školy Hadce Králové

  1. Děti, které k 31. 08. 2021 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31. 12. 2021 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2021/2022 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Vyhláška stanovující školské obvody spádových mateřských škol

Spádové obvody pro školní rok 2021 – 2022

Spádové obvody, seznam ulic pro školní rok 2021 – 2022