Úvodní schůzka na ZŠ Sever pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

20. 06. 2023 (úterý) se od 15.30 hodin uskuteční na ZŠ SEVER setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd s vedením školy.

Program:      

učební plán v 1. třídách, učebnice, učební pomůcky

organizace mimoškolní zájmové činnosti

informace o školní družině

organizace plavání v 1. třídě

různé

S pozdravem

Mgr. Milan Kučera

                                                  ředitel školy

ZŠ Sever